LIKE

Funkcia: Verejná
Miesto: Trenčianske Teplice
Plocha: 230 m2
Stupeň: Realizácia
Rok: 2018 návrh, 2018-2020 realizácia
Tím: Juraj Hubinský, Peter Kuklica a Martin Smerek

Foto: Lousy Auber

Mestský dom v Trenčianskych Tepliciach je svojou polohou predurčený na spoločenskú funkciu. Svojou kratšou fasádou uzatvára Kúpeľnú ulicu a následne sa z boku otvára do parku. Objekt postavený v dvadsiatych rokoch minulého storočia slúžil ako mäsiarstvo, obchod a nakoniec ako Herňa. Časté striedanie majiteľov prispelo k absolútnemu znehodnoteniu interiéru aj exteriéru stavby.

Klienti nás oslovili s ideou premeniť dom na výrobňu likéru, kaviareň a malý obchodík. Od začiatku sme uvažovali o nutnosti objekt očistiť od zmesi dobových nánosov a prinavrátiť mu genia loci. Na základe historických fotografií sme vrátili okenné otvory do pôvodných polôh. Pôvodné drevené priečelie objektu, smerujúce do ulice sme abstrahovali v podobe plastických drevených novotvarov vo farbe omietky.

Dom sme sme sa nesnažili pamiatkovo reštaurovať, ale v jemných odkazoch prerozprávať jeho historickú podstatu do dnešnej doby

Program a koncept

Osou dispozície prechádza chodba, ktorá delí prevádzku na štyri základné celky. Každý z nich má svoju vizuálnu a priestorovú charakteristiku, zvolenú podľa funkcie. Obchodík s výkladom je stvárnený ako kompaktný biely box, navodzujúci lekárenský charakter. Namiesto liekov dostanete kúpiť Gin a Likér, vyrobený priamo v objekte, s prímesou liečivých byliniek. Tmavozelená predsieň toaliet vedie do sivých hygienických miestností. Ostatné technické priestory, sklady či kotolňa majú biely obklad. Keramický obklad a dlažba sú spoločným charakteristickým prvkom, ktorý sa objavuje v každej z miestností.

V odbytovej časti kaviarne prevládajú zemité, béžové tóny. Použitie ornamentu v priestore má umocniť dobový charakter objektu a povahu výrobkov, ktoré tu vznikajú. Pre toto spoločenské prostredie je charakteristické najväčšie množstvo výrazových prostriedkov. Mäkké čalúnené sedenie, závesy, zrkadlá, či ambientné osvetlenie z opálových svietidiel podporujú kaviarenskú atmosféru a socializáciu návštevníkov. Dominantou priestoru je dlhý barový pult z drevených tyčí, so zábarím vnoreným do nosnej steny.

Obchod a kaviareň je opticky prepojená cez centrálnu os chodby dvojicou rovnako veľkých portálov v nosných stenách. Likérka je jeden objekt, v ktorom sa odohráva viacero svetov. Pohyb pozdĺž perforácií na čelnej fasáde vytvára dojem, že vo vnútri domu je viacero odbytových priestorov, čo bolo želaným efektom.

Výroba a príprava sú farebnými protikladmi. Technologická časť funguje ako black box – na čiernom pozadí “svietia” destilačné nádoby a zrecie sudy. Priestoru vládne odhalená technológia, ktorá sprostredkúva návštevníkom kaviarne pohľad na proces výroby cez presklenú stenu. Táto kulisa podtrhuje samotnú podstatu celého objektu a toho čo sa v ňom odohráva.

Veľkou devízou celého priestoru je jednoduchá terasa orientovaná do mestského parku. Plocha, dláždená čadičovými kockami, je prepojená s kaviarňou na východnej fasáde cez rozmerné presklené výplne. Terasa prebieha pod mohutnými lipami, ktoré v lete vytvárajú príjemný tieň. Vzhľadom na polohu voči mestskej promenáde je oddychovým miestom počas prechádzok a podieľa sa na oživení pohybu v meste.